dijous, 20 de setembre de 2018

Sant Tomàs renova els certificats de gestió de qualitat, de seguretat i salut laboral i de medi ambient


Sant Tomàs ha rebut aquest setembre la renovació dels certificats de gestió de qualitat, de seguretat i salut laboral i de medi ambient, ja que ha superat amb èxit l’auditoria externa de renovació de certificats que va realitzar l’abril passat l’empresa S.P.G Sistemas y Procesos de Gestión.

Amb la renovació, Sant Tomàs obté la conformitat respecte el compliment dels requisits de la norma ISO 9001:2015 sistema de gestió de la qualitat, de l’estàndard OHSAS 18001:2007 sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball i de la norma ISO 14001:2015 sistema de gestió medi ambiental.

Actualment l’abast de la certificació de l’entitat és el següent: