dimecres, 15 de novembre de 2017

L'Àrea Residencial i d'Habitatge de Sant Tomàs presenta una comunicació a la XII Jornada de la Coordinadora de Centres CCPC

El dijous 26 d'octubre l'Àrea Residencial i d'Habitatge de Sant Tomàs va presentar una comunicació sobre el treball que s'està portant a terme en l'àmbit de la inclusió social a la XII Jornada de la Coordinadora de Centres CCPC.


La inclusió facilita relacions personals positives i gratificants; promovent i potenciant les oportunitats de desenvolupament i creixement personal, l'autodeterminació i capacitació de la persona en el paradigma de l'atenció centrada en la persona (ACP). Pretenent la participació activa, inclusiva, informada i efectiva a la comunitat de les persones amb discapacitat intel·lectual; així com, la potenciació de les capacitats, habilitats i els aprenentatges múltiples d'aquestes.

Des de l'Àrea Residencial i d'Habitatge s'han obert a la comunitat facilitant així la creació d'un entorn facilitador i generador d'oportunitats per tal que les persones puguin fer possible el seu projecte de vida.