dimarts, 25 de juliol de 2017

Sant Tomàs renova els certificats de gestió de qualitat, de seguretat i salut laboral i de medi ambient

Sant Tomàs ha superat amb èxit l’auditoria externa de renovació de certificats realitzada el passat mes d’abril per l’empresa S.P.G Sistemas y Procesos de Gestión.

Amb la renovació Sant Tomàs obté la conformitat respecte el compliment dels requisits de la norma ISO 9001:2008 sistema de gestió de la qualitat, de l’estàndard OHSAS 18001:2007 sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball i de la norma ISO 14001:2004 sistema de gestió medi ambiental.

Actualment l’abast de la certificació de l’entitat és el següent:


A més, s’ha iniciat el treball per adaptar el sistema de gestió integrat de Sant Tomàs als requisits de les noves normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, per tal de poder certificar l’entitat amb aquesta nova versió l’any vinent.