dijous, 23 de juny de 2016

L'Associació Sant Tomàs celebra l'Assemblea Ordinària de Socis 2016Ahir dimecres 22 de juny, a l'Auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu de Vic,es va celebrar l’Assemblea Ordinària i Extraordinària de socis de l’Associació Sant Tomàs-PARMO, amb una gran participació. Entre socis presents i representats, 472 persones varen participar, gairebé un 82% del total del cens.

L’Assemblea, majoritàriament va donar suport a la proposta que la Junta Directiva havia consensuat amb un grup de famílies que s’oposaven a la transformació de l’Associació en Fundació. L’opció 1 de mantenir l’Associació i constituir al mateix temps una Fundació que integrarà els serveis educatius, socials, transversals i la protecció del patrimoni va comptar amb un ampli suport de 411 vots. L'opció 2 de transformar l’Associació en Fundació va comptar amb 43 vots, l'opció 3 de mantenir l’estructura jurídica actual com Associació mentre s’obre un debat participatiu va comptar amb 7 vots i 11 socis es van abstenir.

La Junta directiva havia explicat que les opcions 1 i 2 milloren la situació actual, tot i que per motius de simplificació de tràmits i estructura organitzativa, i menor cost, proposava inicialment l’opció 2. Després del procés participatiu endegat l’últim mes, finalment va defensar l’opció 1. El President, la Junta Directiva i els assistents varen valorar molt positivament l’acord de consens assolit a l’Assemblea.