dimecres, 15 de juliol de 2015

Celebració de l’Assemblea anual de socis de l’Associació Sant Tomàs
El passat 2 de juliol, a l'Auditori Unnim/BBVA de la Rambla Hospital de Vic, Toni Ramírez; President de l'entitat, Cèsar López; vicepresident primer, Mercè Castell; vicepresidenta segona, i Feliu Puigbò; secretari, juntament amb el director general Ricard Aceves van ser els membres de la Junta de Govern de Sant Tomàs responsables d’exposar a la gairebé setentena d’assistents els punts de l’ordre del dia de l'assemblea: aprovar l’acta de l’assemblea ordinària de l’any anterior, repassar els fets més importants del 2014, desgranar els principals objectius per al 2015, presentar els comptes anuals i la liquidació del pressupost de l'exercici 2014 així com el pressupost previst per l'any 2015 (podeu descarregar-vos-ho aquí).

El projecte presentat per aquest any en curs va ser el Pla estratègic 2015-2017. En l’assemblea es varen explicar les diferents dimensions d’aquest:

- La primera dimensió es basa en les persones: millorar la qualitat de vida i la satisfacció de les persones en la realització del seu projecte vital, des d’una major autonomia i participació.
- La següent dimensió és promoure canvis socials i comunitaris, implicant l’administració i els principals grups d'interès per a la millora de les condicions d'igualtat, accessibilitat i sostenibilitat en el nostre entorn.
- La dimensió tres es basa en suports i serveis, focalitzant els esforços a proporcionar de forma sostenible l’oferta de suports de qualitat per a la millora de l’autonomia de les persones.
- La dimensió quarta es basa en iniciatives d’economia social i recerca de recursos vetllant pel progrés i sostenibilitat dels diferents projectes de l’entitat i dels serveis laborals, educatius i socials.
- La dimensió cinc està basada en l’organització i desenvolupament enfortint la nostra organització en la participació de les persones i les famílies, el desenvolupament dels professionals i en la millora contínua. 

                                       


En l'Assemblea també es van explicar els principals punts d’actualitat de l’entitat.

- Inici obres de consolidació del claustre i la coberta del Monestir.
- Estat de les obres i finançament del nou Tris Tras
- Concert i copagament
- Signatura del nou contracte amb el Consell Comarcal per a la presentació d’assistència domiciliària a persones amb discapacitat intel·lectual.
- El Club Car, seció esportiva de l’Associació.
- Tres nous professionals a l’Estel per al curs 2015/2016

A continuació es va procedir a les votacions per la renovació de 5 dels 8 representants de les famílies a la Junta, en concret els del Servei d’habitatge Clarella, Servei d’esport i lleure Club CAR, Servei de formació i inserció laboral EINA, Centre especial de Treball Tac Osona i el Centre Riudeperes.

En aquest sentit, alguns assistents van manifestar que el sistema de renovació de la junta tal i com està previst als estatuts i s’ha estat aplicant des de fa anys, no els convenç.

Tot seguit, a l’hora de ratificar els 4 representants de la societat civil proposats per la Junta Directiva, l’assemblea va votar en contra. Aquesta havia estat constituïda amb 68 socis amb dret a vot i 78 delegacions de vot.

L'acte es va tancar a les dotze de la nit amb un refrigeri servit per “La Cuina de Sant Tomàs” per a tots els assistents.

Per conèixer en més profunditat els projectes de Sant Tomàs podeu trobar-los a la memòria 2014 de l'entitat.