dijous, 24 d’abril de 2014

Visita internacional a les tasques que es desenvolupen del Banc d'Ajudes Tècniques al Centre Ocupacional de Calldetenes
Aquest 23 d’abril el Consell Comarcal d’Osona va rebre la visita d’intercanvi dels professionals del Servei d’Ajuda a Domicili d’Essunga (Suècia) Osona en marc del projecte Leonardo da Vinci de la Unió Europea. Durant l’intercanvi es va visitar el magatzem del Banc d’Ajudes Tècniques situat al Centre Ocupacional Sant Tomàs de Calldetenes.

Des del Consell Comarcal, se’ls ha explicat l’organització i serveis de l’Àrea de Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència. Al llarg del matí s’ha fet una visita a les instal·lacions dels serveis que ofereix el Nadal i al magatzem del Banc d’ajudes tècniques, ubicat a les instal·lacions del Centre Ocupacional de Calldetenes.

Des d’allà es porten a terme les tasques de manteniment, reparació i emmagatzematge de tots els productes ortopèdics de què disposa el Consell Comarcal (cadires de rodes, crosses o qualsevol altre tipus de suport). Els professionals han conegut l’espai de què disposem, l’organització i la nostra manera de treballar.