dijous, 6 de març de 2014

Bons resultats a l'activitat de teràpia aquàtica del Centre Riudeperes, projecte guanyador de la IIª Edició del Premi Toni Manchón.El passat mes de desembre el projecte de teràpia aquàtica del Centre Riudeperes va guanyar la IIª Edició del Premi Toni Manchón de l’Associació Sant Tomàs.  Després d’un mes i mig des de l’inici de l’activitat, ja es poden observar els bons resultats.

La Teràpia aquàtica es porta a terme a la piscina municipal de Manlleu els dimecres de 10’30h a 13h i permet beneficiar a 10 persones usuàries del Centre Riudeperes. S’han constituït dos grups formats cadascun d’ells per 5 persones, un amb l’objectiu de reeducar els reflexes d’equilibri dels usuaris i l’altre amb l’objectiu de potenciar la seva autonomia a través del treball de la musculatura.

Els 5 usuaris que assisteixen a cadascuna de les sessions, ho fan acompanyats d’una fisioterapeuta, un auxiliar tècnic educatiu i 3 persones voluntàries (algunes d’elles professionals del propi centre) que els atenen de forma individualitzada al llarg de la sessió. Tots ells van rebre una formació abans d’iniciar el projecte per conèixer millor què és aquesta teràpia, els objectius i l’organització de la sessió amb els usuaris.

La fisioterapeuta del projecte valora molt positivament les 4 sessions que s’han realitzat fins ara: els usuaris que hi participen s’han adaptat bé al medi aquàtic i s’ha pogut començar a treballar per assolir els objectius personalitzats que s’han plantejat a cadascun d’ells. La progressió es evident, ja comencen a saber surar sobre l’aigua i fins i tot a nedar amb ajuda de suros i altres objectes que cedeix la piscina per fer l’activitat. Els participants estan tant contents que fins i tot expressen les ganes de tornar-hi un cop s’ha acabat l’activitat. Destacar també la importància de comptar amb el suport de 7 voluntaris, tots ells molt implicats en l’activitat.