divendres, 9 de novembre de 2012

A l’Associació Sant Tomàs intentem no generar tants residus. I vosaltres?

Des del departament de Qualitat de l’Associació St. Tomàs us volem recomanar que veieu aquest vídeo, (visualitza video) que en el 2010-2011 va desenvolupar el Club EMAS amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya com acció de sensibilització en relació a la prevenció dels residus basant-se en els objectes, productes i materials d'ús quotidià i en les alternatives possibles per la seva gestió com a residu.

L'objectiu és incidir en el comportament de les persones explicant l' impacte de la generació dels residus i l' impacte positiu que es pot obtenir canviant molts dels hàbits quotidians, tan a casa com a la feina.

Recordeu que la política del Sistema de Gestió Integrat de Sant Tomàs pretén:

  • Desenvolupar i implantar procediments de treball per prevenir, reduir i eliminar -en la mesura que sigui possible- l’ impacte ambiental ocasionat i millorar de manera contínua el comportament ambiental de la institució. 
  • Fer un ús responsable dels recursos naturals i treballar per minimitzar la producció de residus tot potenciant - quan aquesta minimització no sigui possible - el reciclatge o reutilització dels mateixos
  • Fomentar la participació, implicació i el sentit de responsabilitat ambiental a totes les persones que treballen a l’entitat mitjançant accions de comunicació i formació adequades a cada nivell de responsabilitat i activitat 

Desitgem que us agradi i pugueu canviar alguns dels vostres hàbits a l’hora de generar residus!!!